KURZY

get inked or die naked

Začiatočnícky kurz

950€

160 hodín

Ukončený skúškou na zákazníkovi

Viac info

Mierne pokročilý

1200€

160 hodín

Ukončený skúškou na zákazníkovi

Viac info

Pokročilý kurz

1700€

450 hodín

Ukončený certifikátom Ministerstva školstva

Viac info
 • Začiatočnícky kurz
  750
  • 160 hodín
  • Ukončený skúškou na zákazníkovi
 • Mierne pokročilý
  1000
  • 160 hodín
  • Ukončený skúškou na zákazníkovi
 • Pokročilý kurz
  1500
  • 450 hodín
  • Ukončený certifikátom Ministerstva školstva

Kurzy si objednajte na t.č.

alebo na e-mailovej adrese

Začiatočnícky kurz

Absolvent nášho začiatočníckeho kurzu musí zvládnuť teoretické aj praktické zručnosti naučené počas kurzu.

Charakteristika: Kurz je upravený podľa náročnosti. V základnom kurze sa dôraz kladie rovnako na teoretickú ako aj na praktickú časť.

Obsah kurzu:

 • Dejiny tetovania

 • Štýly tetovania

 • Základné hygienické požiadavky

 • Dezinfekcia a sterilizácia nástrojov a prostredia

 • Práca s tetovacím strojčekom

 • Odborné postupy pri tetovaní

 • Príprava predlohy v programe na to určenom

 • Prenesenie predlohy na umelú kožu

 • Príprava na samostatné tetovanie

 • Ošetrenie tetovania počas procesu

 • Konečné ošetrenie

 • Poučenie o starostlivosti už hotového tetovania

Časový rozsah kurzu: Kurz trvá 1 mesiac, čo zodpovedá približne 160 hodín. Začína prvým dňom mesiaca a končí posledným dňom mesiaca.

Poplatok: 950€

Absolvent si po ukončení základného kurzu môže doplatiť finančný rozdiel medzi mierne pokročilým, alebo pokročilým kurzom.

* V cene nie je zahrnutý základný pracovný materiál potrebný pre absolvovanie kurzu. Účastník si potrebný materiál zaobstará až po dohode so školiteľom, ktorý mu odporučí vhodné pracovné prostriedky. Je možné si pracovný materiál zapožičať za cenu 300€.

Mierne pokročilý kurz

Absolvent nášho pokročilého kurzu musí zvládnuť teoretické aj praktické zručnosti naučené počas kurzu.

Charakteristika: Kurz je upravený podľa náročnosti. V pokročilom kurze sa dôraz kladie na teoretickú ako aj na praktickú časť. Účastník sa však zameriava na prácu s ľudskou kožou. Kurz obsahuje širšie spektrum tieňovacích štýlov – prechodov medzi rôznymi farbami, miešanie farieb a podrobné prevedenie zložitých dizajnov a ich následné tetovanie na pokožku.

Obsah kurzu:

 • Dejiny tetovania

 • Štýly tetovania

 • Základné hygienické požiadavky

 • Dezinfekcia a sterilizácia nástrojov a prostredia

 • Práca s tetovacím strojčekom

 • Odborné postupy pri tetovaní

 • Príprava predlohy v programe na to určenom

 • Prenesenie predlohy na kožu

 • Príprava na samostatné tetovanie

 • Ošetrenie tetovania počas procesu

 • Konečné ošetrenie

 • Poučenie o starostlivosti už hotového tetovania

Časový rozsah kurzu: Kurz trvá 1 mesiac, čo zodpovedá približne 160 hodín. Začína prvým dňom mesiaca a končí posledným dňom mesiaca.

Poplatok: 1200€

Absolvent si po ukončení mierne pokročilého kurzu môže doplatiť finančný rozdiel a pokračovať akreditovaným kurzom Ministerstva školstva v odbore kozmetik, ktorý je ukončení certifikátom tatéra.

* V cene nie je zahrnutý základný pracovný materiál potrebný pre absolvovanie kurzu. Účastník si potrebný materiál zaobstará až po dohode so školiteľom, ktorý mu odporučí vhodné pracovné prostriedky. Je možné si pracovný materiál zapožičať za cenu 300€.

Pokročilý kurz

Absolvent nášho akreditovaného kurzu musí zvládnuť teoretické aj praktické zručnosti naučené počas kurzu.

Charakteristika: Akreditovaný kurz v kategórii „kozmetik“ obsahuje všetko zo začiatočníckeho a pokročilého kurzu. Je ukončený certifikátom tetovania a taktiež obsahuje hygienické skúšky potrebné k výkonu povolania tatér. Absolvent si môže následne otvoriť vlastné tetovacie štúdio.

Obsah kurzu:

 • Dejiny tetovania

 • Štýly tetovania

 • Základné hygienické požiadavky

 • Dezinfekcia a sterilizácia nástrojov a prostredia

 • Práca s tetovacím strojčekom

 • Odborné postupy pri tetovaní

 • Príprava predlohy v programe na to určenom

 • Prenesenie predlohy na kožu

 • Príprava na samostatné tetovanie

 • Ošetrenie tetovania počas procesu

 • Konečné ošetrenie

 • Poučenie o starostlivosti už hotového tetovania

Časový rozsah kurzu: Kurz trvá 1,5 mesiaca , čo zodpovedá približne 240 hodinám. Začína prvým dňom mesiaca a končí po úspešnom absolvovaní potrebných skúšok.

Poplatok: 1700€

 * V cene nie je zahrnutý základný pracovný materiál potrebný pre absolvovanie kurzu. Účastník si potrebný materiál zaobstará až po dohode so školiteľom, ktorý mu odporučí vhodné pracovné prostriedky. Je možné si pracovný materiál zapožičať za cenu 300€.